Big data Past

Big data Past Portfoliododatno objašnjenje video fajla

Dokazali smo u prošlosti da možemo da idemo u korak sa onima koji su ispred svog vremena. Napravili smo naš BIG DATA 4DGIS (3 dimenzije + vreme kao četvrta dimenzija, Geo Informacioni Sistem - naš privatni malo pojačani Google Earth kao i naš privatni facebook, oblak i mobilni uređaj) povezan u realnom vremenu sa kamerama na visokim zgradama i na mobilnim sa opcijom “panik”. Postavili smo temelj “distributed computing”a Tesla paralelnog super računara sa 5000 računara dece za njihov doprinos nauci od malena.

Takav sistem omogućava nevidljivu bezbednost i prevenciju. Nevidljivu jer nema zidova, ograda, rešetki, lanaca, brava koje ruže mentalnu i estetsku sliku enterijera i eksterijera i ukidaju osećaj slobode za dobre ljude. Prevenciju jer niko neće reskirati u prostoru prepunom "očiju" i sa "neba" i sa "zemlje", gde sistem nadzora nije neki "obnevideli čata" već kompjuter koji nikada ne spava.

Sve to omogućava postavljanje sportskih terena, parkova, dečijih igrališta, skulptura na javne bezbedne površine, da svi mogu da pronađu ono najbolje u sebi. Svako postavljanje bilo čega i bilo koje važnosti u suprotnom je potpuno besmisleno jer postaje igračka za huligane i poligon za iskaljivanje bezumlja.